عدسی عینک

عدسیهای چند کانونه (Multifocal lens)

عدسیهای دو کانونه  ( Bifocal lens ):

در این نوع عدسیها، از قسمت فوقانی، جهت دید دور و از قطعه ی پائین عدسی، برای دید نزدیک استفاده می شود. قسمت نزدیک این عدسیها که متمایز از قسمتهای دیگر عدسی می باشد، در اصطلاح فنی ، سیگمنت SEGMENT اطلاق می گردد که در اشکال و اندازه های گوناگونی می باشد. ... ادامه مطلب

فصل هفتم - انواع عدسيها

انواع عدسی

مطالب این قسمت از جزوه مبانی ساخت عینک‌های طبی نوشته علی انصاری نکو و جعفر انصاری نکو می‌باشد. 

محاسبه ی مقدار دیوپتر منشوری در عدسیهای استوانه ای (پلان سیلندر)

الف- محاسبه ی کل دیوپتر منشوری در امتداد عمود بر محور عدسی: ... ادامه مطلب

فصل ششم - دور تراشي و نصب عدسي

مطالب این قسمت از جزوه مبانی ساخت عینک‌های طبی نوشته علی انصاری نکو و جعفر انصاری نکو می‌باشد. 

شناخت ، انتخاب و تهیه ی عدسی

عدسی، یکی از مهمترین اجزای یک عینک است که می بایست با در نظر گرفتن موارد طبی و ایمنی برای بینایی بهتر و بهداشت چشم انتخاب شود. داشتن اطلاعات کافی در مورد انواع عدسی ها چه از نظر خصوصیات اپتیکی، خواص فیزیکی و شیمیایی و چه از نظر کمی و کیفی و تبادل نظر با بیمار و در نهایت هماهنگی عدسی با فریم امری ضروری است. ... ادامه مطلب

فصل پنجم - تهيه عدسى

تهيه عدسى

مطالب این قسمت از جزوه مبانی ساخت عینک‌های طبی نوشته علی انصاری نکو و جعفر انصاری نکو می‌باشد. 

تعیین قطر عدسی مورد نیاز

با داشتن اندازه  های فاصله ی بین مراکز دو مردمک  (PD) و یا ارتفاع ، فریم را بر روی کارت مرکز یاب قرار داده وهم زمان با تنظیم دماغه ی فریم ( که می  بایست درست در وسط خط عمودی یا اریب کارت واقع گردد ) مقدار PDو یا ارتفاع مورد نظر را تنظیم و علامت گذاری می  نمائیم. ... ادامه مطلب

تبدیل عدسیها (ترانسپوزیشن Transposition)

 مرحله­ی اول:

عدسیهای بدون توان (پلانوPlano) می توانند، از ترکیب دو استوانه­ی هم محور و هم توان، ولی با علامت مختلف تشکیل گردند.

مثال1:

=( Plano) عدسی بدون توان

=(Plano) عدسی ... ادامه مطلب

همزمانسازی محتوا