مبانی ساخت عینک های طبی

نسخه قابل چاپ

برای مطالعه مطالب این بخش به پیوندهای زیر مطالب دقت نمایید.

مطالب این قسمت ، جزوه مبانی ساخت عینک‌های طبی نوشته علی انصاری نکو و جعفر انصاری نکو می‌باشد.

 • بطور كلي، براي ساخت يك عينك طبي مراحل زيادي را بايد طي نمود يعني از تجويز عدسي، آغاز و در نهايت به تنظيم عينك بر روي صورت بيمار و فراهم آوردن رضايت وي چه از نظر طبي و چه از لحاظ رعايت موارد زيبايي پايان مي پذيرد، كه البته، اين پايان، خود آغاز ديگري است، آغاز تشكيل يك پرونده كامل براي بيمار و بايگاني آن و شروع خدمات پس از فروش و نظر سنجي از بيمار راجع به عملكرد خود و كاركنان موسسه و …
   
 • البته واضح است كه تجويز عدسي در حوزه مسئوليت عينك سازان نمي باشد ولي ميتوانند با آگاهي داشتن از اطلاعات عمومي بيماريهاي چشمي بخصوص عيوب انكساري، بيمار را به پزشك معالج و يا بينايي سنج هدايت كنند. 
   
 • در زمان ساخت عينك در هركدام از مراحل آن، اگر ناآگاهي و يا قصوري صورت پذيرد، تاثير مستقيمي بر ديگر مراحل، خواهد داشت. در حقيقت كار بصورت سلسله مراتب بهم پيوسته اي مي باشد كه نبايد هيچگونه خللي چه از نظر فني و چه از نظر موارد زيبايي به وجود آيد. 
   
 • يك عينك ساز براي اينكه بتواند موفقيت كاملي در ساخت عينك داشته باشد مي بايستي بداند كه عملكردش چه اهميت و ارزشي دارد و چه نقشي در فراهم آوردن يك بينايي مطلوب براي بيمار دارد و چه مسئوليتي در قبال نسخه تجويز شده دارد و … .
   
 • در تدوين اين جزوه علاوه بر اينكه، سعي در استفاده از كتب و رسالات معتبر و مرجع روز جهان شده است رعايت سلسله مراتب كاري نيز در نظر گرفته شده و تجربيات سي ساله مؤلفين نيز به آن افزوده گرديده است كه اميدواريم مورد استفاده همگان قرار گرفته و سبب ارتقاء سطح علمي و دانش فني همه ي كساني كه به نوعي با مسائل اپتيكي عينك سرو كار دارند گردد.