هماهنگی رنگ عینک با رنگ پوست ، مو و چشم

نسخه قابل چاپ

اهمیت هماهنگی رنگ عینک را نسبت به چهره نباید فراموش کرد. البته در مورد این هماهنگی یک استاندارد جهانی که جوابگوی همه ی فرهنگ های دنیا باشد مشاهده نمی شود؛ در نتیجه، انتخاب رنگ عینک، بیشتر سلیقه ای عمل می شود. ولی در موارد خاصی جنبه ی عمومیت بیشتری پیدا می کند. مثلاً کسانی که چشم هایشان نسبت به کل پهنای صورتشان نزدیک به هم می باشد، در صورت تمایل می توانند از عینکهایی استفاده نمایند که دارای پل یا دماغه ای روشن تراز قسمتهای دیگر عینک باشد و برعکس.با این انتخاب ها می توان نزدیکی و یا فراخی بیش از حد چشمها را حتی الامکان متعادل نمود.

 

چند نکته در انتخاب فریم:

  • از آنجایی که حالت موی سر، در شکل گیری چهره تأثیر گذار است، اگر در زمان انتخاب فریم حالت موی سر، ملاک انتخاب فریم قرار گیرد، بعداً به علت تغییرات زیادی که در حالت موی سرایجاد می شود، از هماهنگی موی سر با فریم وصورت کاسته شده و به مرور باعث نارضایتی وناراحتی بیمار می گردد.
  • بنابراین در زمان انتخاب فریم ، حالت موی سر را باید امری موقتی دانست و ازفاکتورهای دیگرجهت انتخاب فریم استفاده نمائید.اشخاصی که تاس میباشند، بهتر است از فریمهایی استفاده نمایند که ابروها را بپوشاند و درنهایت، ازبلندی بیش از حد پیشانی کاسته شود.
  • گاهی اوقات رنگ چشم، در انتخاب رنگ فریم تأثیر گذار میشود. مثلاً برای چشمهای سبز و آبی فریمهایی که در آنها، قسمت فوقانی حدقه، مشابه به رنگ چشم باشد، مناسبتر خود را نشان میدهند.
  • برای کسانی که به اصطلاح پا به سن گذاشته اند و یا موهای سر و صورت آنها سفید شده است، انتخاب فریمهایی با رنگ نقره ای و سفید، باعث می شود که کهولت سن آنها نمایان تر شود.در این مواقع می توان به جای انتخاب این رنگها، ازرنگهایی مثل طلایی استفاده نمود.
  • اگر اجزای صورت، کوچک یا ظریف است، بهتر است از فریمی با رنگ روشن استفاده نمایید وبرعکس.در نهایت، کلیه ی اشخاص حقیقی یا حقوقی که در طراحی و تولید و عرضه عینک فعالیت میکنند، باید به این نکته توجه نمایند، که زمانی که عینک برروی صورت شخص قرار میگیرد، خواه نا خواه ازهمه ی جهات فوق الذکر، عینک عضوی از اعضای صورت به حساب آمده و شخص از تأثیرات آن در چهره متأثرمی باشد. لذا عدم توجه به نکات با اهمیت در انتخاب فریم، می تواند در آینده برای شخص استفاده کننده ازعینک، دگرگونیهای شخصیتی از قبیل :شادابی،غمگینی ، آرامی ، تندی و... به وجود آورد که این خود، نقش، اهمیت و مسئولیت مؤسسات عینک سازی را در بخشی ازسلامت روحی اشخاص استفاده کننده ازعینک چند برابر می نمایدکه می بایست، مسئولین مؤسسات، به آن توجه کافی داشته باشند.