استفاده از عينك در ميان قشر تحصيلكرده بيش از ساير افراد جامعه است

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

استاديار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفت: استفاده از عينك در ميان قشر تحصيلكرده بيش از ساير افراد جامعه است.

دكتر عليرضا رمضاني در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا افزود:در حقيقت، افراد تحصيلكرده به علت اينكه از دقت بالايي برخوردار هستند، ناگزير از عينك استفاده مي‌كنند.

اين فوق تخصص بيماري‌هاي شبكيه با بيان اينكه در شرايط كنوني، ميزان استفاده عينك در ميان قشر مهندس بيشتر از بقيه افراد مشاهده شده است، گفت: در واقع، استفاده از عينك، ميزان دقت آنان در هنگام انجام فعاليت هاي مختلف را افزايش داده است.

رمضاني در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا بيشتر چشم پزشكان خود از عينك استفاده مي‌كنند، گفت: اين تصور غلط در بين برخي مردم وجود دارد كه هر چشم پزشكي كه از عينك استفاده مي‌كند، پزشك خوبي نيست و در اين حرفه، مهارت مطلوبي ندارد.

وي تصريح كرد: مردم بايد بدانند كه چشم پزشكي، يك تخصص حساس است و پزشكان متخصص در اين رشته بايد با دقت بسيار بالايي، چشم بيماران را معاينه يا جراحي كنند.

 امكان دارد ديد چشم در عمل ليزيك از ‪ ۱۰‬دهم به هفت دهم تغيير بايد كه اين مساله بستگي به شانس افراد دارد

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفت: اين مساله باعث شده است تا بيشتر چشم پزشكاني كه از عينك استفاده مي‌كنند، تمايل چنداني به عمل جراحي ليزيك كه براي برداشتن دايم عينك از روي چشم انجام مي‌شود، نداشته باشند.

وي با بيان اين مطلب كه انجام عمل ليزيك به ويژه براي چشم پزشكان ريسك بالايي دارد، گفت:ممكن است در اين عمل، ميزان ديد چشم تا حدودي كاهش يابد و اين در حالي است كه چشم پزشكان براي جراحي چشم افراد، بايد ديد كامل داشته باشند.

رمضاني گفت: امكان دارد ديد چشم در عمل ليزيك از ‪ ۱۰‬دهم به هفت دهم تغيير بايد كه اين مساله بستگي به شانس افراد دارد اما چشم پزشكان در صورت كاهش كامل ديد، دقت خود را هم از دست مي‌دهند.