نمایشگاه اپتیک VisionX دبی

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

سیزدهمین نمایشگاه اپتیک دبی از 19 تا 21 اردیبهشت ماه 91 در مرکز نمایشگاه ها و همایش های دبی برگزار می گردد.

در این نمایشگاه  عینک و تجهیزات عینک سازی و بینایی سنجی عرضه می گردد و در آن بازدیدکنندگانی از کشورهای مختلف حضور دارند.

به گزارش سایت نمایشگاه بازدید عموم و افراد زیر بیست و یکسال از این نمایشگاه ممنوع است.

شرکت پارسان  تور بازدید از نمایشگاه را برگزار می نماید.

در سایت نمایشگاه ادعا شده که این نمایشگاه بزرگترین نمایشگاه خاورمیانه در نوع خود می باشد ، با توجه به بازار مصرف گسترده محصولات اپتیکی در ایران شایسته است مسئولین امر با تقویت نمایشگاه تاپکس اجازه ندهند چنین ادعاهایی مطرح شود.