آگهی فراخوان اعضای اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان عینک تهران به منظور شرکت در انتخابات هیات مدیره

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

آگهی فراخوان اعضای اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان عینک تهران به منظور شرکت در انتخابات هیات مدیره


در راستای اجرای ماده 9 آیین نامه اجرایی انتخابات هیات مدیره انتخابات صنفی ، بدینوسیله  از کلیه اعضا دارای پروانه کسب آن اتحادیه دعوت می گردد از ساعت 9:30  لغایت 14 روز یکشنبه مورخ 92/3/5  جهت شرکت در دور اول انتخابات هیات مدیره اتحادیه شخصا به نشانی خیابان نوفل لوشاتو مقابل سفارت روسیه بعد از خیابان میرزا کوچک خان پلاک 26(محل اتحادیه) مراجعه و کاندیدای مورد نظر خود ر از بین افراد ذیل در قالب 5 نفر اعضای اصلی انتخاب نمایند.

- لازم به ذکر است براساس ماده 13 و 14 آیین نامه انتخابات اتحادیه های صنفی فقط صاحب پروانه کسب مجاز به شرکت در انتخابات بوده و شرکا ، دارندگان وکالت محضری و یا اعضای خانواده مجاز به شرکت در انتخابات نمی باشند.
- ارائه اصل پروانه کسب و یا کپی آن همراه با شناسنامه و یا کارت ملی و یا گواهی نامه رانندگی و یا کارت عضویت در اتحادیه جهت شرکت در انتخابات ضروری است.

اسامی کاندیداهای هیات مدیره (به ترتیب حروف الفبا)

 • محمدعلی آشوب
 • علیرضا بزمونه
 • مرتضی بنکدار طهرانی
 • محمدسعید بنکدار طهرانی
 • محمدحسین پیرائی
 • حمید ثابت قدم
 • علی حیادار
 • حسین زارع
 • رضا شمس آبادی
 • مسعود قلی پورنیلی
 • منصور تیمورتاش
 • سیدمرتضی میرزائی
 • میراسماعیل نقیبی