نمايشگاه سيلمو 2002

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

همانگونه كه اطلاع داريد نمايشگاه سيلمو از معتبرترين وبزرگترين نمايشگاهها در صنعت عينك مى باشد و بزرگترين توليد كنندگان عينك در سطح جهان در اين نمايشگاه شركت دارند  اين نمايشگاه هر ساله و به منظور پيشرفت اين صنعت برگزار مى شود سايت عينك اطلاعاتى را بصورت كلى از اين نمايشگاه جمع آورى كرده و در خدمت شما قرار مى دهد  همچنين ليست شركت كنندگان در اين نمايشگاه موجود مى باشد ولى متاسفانه در اين ليست نامى از كشور ايران نمى باشد اميدواريم اين صنعت تا حدى در كشورمان پيشرفت كند كه قابل رقابت با توليد كنندگان خارجى باشد:

تاريخ برگزارى : 25 اكتبر الى 28 اكتبر

ساعات كار: 9 صبح الى 6:30 بعدازظهر

تلفن نمايشگاه : 0033149096135

خدمات بازديد كنندگان :

تلفن:       0033149098910  

دورنگار: 0033149096106

مساحت نمايشگاه: 70000 متر مربع.

تعداد شركت كنندگان : 1000 شركت.

تعداد بازديد كنندگان : بيشتر از 28000 نفر.

نمايشگاه سيلمو2002 توسط انجمن سيلمو و با همكارى نمايشگاه پاريس سازماندهى شده است.

خدمات نمايشگاه :

نماينده خبرى (بازپخش):

A راهرو مركزى و درب

در ساعت 9 صبح تا 6 بعد از ظهر توسط روزنامه و مجله و ويژه نامه و يادگارى و توسط دستگاه سخنگوى خودكار و ساير موارد.

سالنهاى 1و3 يك روز در طول نمايشگاه به صورت 24 ساعته باز هستند.

 پيشخوان اطلاعات:

تلفن: 330143953434

پيشخوان اطلاعات براى پاسخگويى به ميهمانان به زبانهاى انگليسى و فرانسوى.

 183 كيوسك تلفن (كارت تلفن و كارت بانك) براى ارتباطات.

خدمات ويژه:

براى افراد ناتوان ماشينهاى مخصوصى است كه براى جا به جايى بازديدكنندگان      به سالنهاى 2و3و5و6و7و8

.F&C و پاركينگ و بخشهاى

خدمات تبديل ارز:

تلفن: 330143953320

اين سرويس در طول ساعات برگزارى نمايشگاه داير است و تمامى عمليات صرافى را براى بازديدكنندگان انجام مى دهد.

اداره گمرك:

تلفن: 330143953087

 نزديك سالن3Jدرب

ساعات كار: 9 صبح الى 12 بعد از ظهر