ليست شركت كنندگان در دومين نمايشگاه اپتيك تهران

نسخه قابل چاپارسال به دوستان


 

رديف نام موسسه مسئول موسسه
1 هليا نوين تهران آقاي پژمان مهرچي
2 جي اپتيك آقاي عزت الله فتاحي
3 مركز بازرگاني اپتيك آقاي كمال الدين يوسفي صراف
4 رهام اپتيك آقاي ناصر امتثالي
5 لوكس اپتيك آقاي محمد طاهري
6 كالاي اپتيك ماكويي آقاي فرشاد ماكوئي
7 خوش ديد گيتي آقاي فرشباف خوش نظر
8 مرواريد كيش آقاي پرويز عليزاده
9 سان اپتيك آقاي خسرو آريانيا
10 شركت ايران آسيا آقاي شمس آبادي
11 بازرگاني ديد گستر پرشيا  آقاي هادي ستايش
12 بنكداري كاوياني فر آقاي كاوياني فر
13 تهران اپتيكال و مديكال آقاي عبدالله شكوهي
14 صنايع اپتيك صا ايران آقاي سيد محمد عزيزي
15 مهران اپتيك آقاي احمد روحاني
16 مركز پخش اپتيك دوستان آقاي فتح الله باستانفر
17 ثابت اپتيك آقاي حميد ثابت قدم
18 اشنباخ اپتيك - دهكيا آقاي يوسفي نژادان
19 كلوپ اپتيك -
20 كالاي اپتيك پارس آقاي ياسر نجدي
21 نوراء اپتيك آقاي محمود بهرامي تبار
22 بازرگاني منصور آسيا - تبر مناف آقاي فيروز تبرمناف
23 ديدگاه مركزي آقاي هوشنگ عليزاده
24 بازرگاني اپتيك ايران و آلمان -
25 بازرگاني فريد -
26 تعاوني عينك سازان ايران -
27 نيو ويژن اپتيكال آقاي سعيد بنكدار تهراني
28 محسن اپتيك آقاي جليل وزيري راد
29 نوين بهداشت آقاي كيقباد بهدين
30 كالاي اپتيك ماه آقاي محمد رضا افخمي
31 دي اپتيك آقاي رسول شيران
32 عينك امير آقاي مهدي قنواتي