قطره چشمى نفازولين

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

قطره چشمي نفازولين به صورت محلول هاي يك دهم درصد براي تسكين موقت خارش  پر خوني و تحريكات خفيف چشم به كار مي رود  اين تحريكات ممكن است ناشي از آلرژي به مواد مختلف وگرده گلها  سرماخوردگي  گرد و غبار دود  شناكردن  عدسي هاي تماسي و استفاده بيش از حد از چشمها در مطالعه  رانندگي و تماشاي تلويزيون باشد.

مقدار مصرف اين دارو يك قطره هر سه چهار ساعت و با توجه به نياز بيمار است.

در هنگام مصرف اين دارو بايد به نكات زير توجه كرد:

  • درصورت كدر شدن يا تغيير رنگ محلول از مصرف آن خودداري كنيد.
  • به علت برخي عوارض اين دارو در بيماران مبتلا به ديابت بيماري هاي  قلبي عروقي  پركاري تيروئيد  عفونت يا .صدمه  به چشم و فشار خون بالا  اين دارو حتما بايد با تجويز پزشك صورت گيرد.
  • از مصرف اين دارو در كودكان ونوزادان خودداري كنيد.
  • براي استفاده از اين دارو ابتدا دستها را بشوييد  بيمار را به پشت بخوابانيد و يا سر وي را به عقب خم كنيد و از او بخواهيد كه به سقف نگاه كند  پلك تحتاني اش را به سمت پايين بكشيد و قطره را در فضاي ايجاد شده بريزيد و از تماس نوك و يا سرپوش قطره چكان  انگشتان يا هر سطح ديگري  با چشم بيمار  جلوگيري   كنيد و بعد از مصرف در آن را محكم  ببنيد.
  • دارو را بيش از مقدار توصيه شده مصرف نكنيد و به طور كلي نبايد بدون دستور پزشك بيش از سه  چهار روز درمان را ادامه دهيد.
  • در صورتي كه تحريك چشم ادامه داشت  يا بد تر شد  به پزشك مراجعه كنيد.